FAQs Complain Problems

अावास पुनर्निर्माणको किस्ता रकमको म्याद थप सम्बन्धी भएको निर्णय सम्बन्धी सूचना

भूकम्पीय अावास पुनर्निर्माण  आयोजना, ज्वागल, ललितपुरको पत्रबाट प्राप्त अावास पुनर्निर्माणको किस्ता रकमको म्याद थप सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण समितिले गरेकाे निर्णय सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि Upload गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति/स‌ंस्थाले उक्त निर्णयानुसार गर्नहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: