FAQs Complain Problems

इलाका प्रशासन कार्यालय राजारानीबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि जारी हुने सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५/०२/०९ देखि इलाका प्रशासन कार्यालय राजारानीबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि समेत जारी हुने भएको सूचना सम्बन्धित सबैमा सहर्ज जानकारी गराइन्छ । इलाका प्रशासन कार्यालय राजारानीको साे सम्बन्धी सूचना यसैसाथ Upload गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: