FAQs Complain Problems

समाचार

एकिकृत सम्पति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख/ सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
चाैविसे गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
घर जग्गाकाे क्षेत्रगत मूल्यांकन वा स्वघाेषणामूल्यांकन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

-> निवेदन
-> जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपि
-> भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र र नक्साकाे प्रतिलिपि
-> भवन जग्गा खरिद गरेकाे भए मालपाेतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखितकाे प्रतिलिपि
-> (स्थानीय तहकाे नाम) घाेषणा हुनु पूर्व निमार्ण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
-> मालपाेत प्रतिवेदन
-> नागरिकता र नापी नक्साकाे प्रमाणित प्रतिलिपि