FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयसँग सम्बन्धित सूचना ।

पानी तथा स्वास्थ्य र सरसप‌ाई सहितकाे शाैचालय निर्माण, शिक्षण सिकाइमा ICT को प्रयोग र माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन अनुदान सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित विद्यालयहरूका लागि प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: