FAQs Complain Problems

विद्यालयहरुको रकम निकाशा भएको ।

यस गाउँपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुकाे रकम निकासा भएको व्यहोरा सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई जनकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: