CC TV Camera तथा E-attendance जडान

सरकारी सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा लाने नेपाल सरकारको नीति अनुरुप तथा कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारिता दिलाउका साथै कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुद्रिढ गर्न यस गाउँपालिकामा २०७४ पौष २५ देखि CC TV Camera तथा E-attendance जडान गरी संचालनमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका कार्यालयको फाँट तथा शाखाहरु र परिसर भ्याउने गरी १६ वटा CC Camera जडान गरिएको छ । ती क्यामेराहरुको डिस्प्लेका लागि ३२ इन्चका २ वटा डिसेप्ले बाेर्ड एउटा अध्यक्षको कक्षमा र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्षमा राखिएको छ । यस सेवाको जडान कार्य LGCDP को सहयाेगमा भएको हो ।

आर्थिक वर्ष: