FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विज्ञापन नं. ५/०७४-७५, कार्यालय सहयाेगी पदकाे छाेटाे सूची प्रकाशन गरिएको

यस कार्यालयको विज्ञापन नं. ५/०७४-७५, कार्यालय सहयाेगी पदकाे लागि दर्खास्त दिने उमेदवारहरुको छाेटाे सूची प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । सूची यसै Link मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।

दस्तावेज: