FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आ.व. २०७५/७६ देखि यस गाउँपालिकाले लागू गर्न लागेको एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणालीसँग संबन्धित विवरण संकलन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सम्पूर्ण वडावासीहरुका निमित्त प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: