FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रदेश नं. १ काे राजपत्र- सार्वजनिक विदाको सूची ७५/७६ 08/01/2018 - 17:48 PDF icon Rajpatra_Province-1.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी एेन नियम लगायतका दस्तावेजहरु ७४/७५ 06/18/2018 - 15:01 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३.pdf, PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४.pdf, PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७०.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ तथा भुक्तानी रणनीति ७४/७५ 06/18/2018 - 14:57 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२.pdf, PDF icon विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४.pdf