FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 11/09/2023 - 11:24 PDF icon बजेट2080 (1).pdf

फागुन महिना सम्मको वित्तीय विवरण l

७९-८० 03/27/2023 - 10:07 PDF icon SuTRA 1213.pdf

चौविसे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

७९-८० 11/04/2022 - 14:59 PDF icon mts.pdf

चौविसे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्याक्रम

७९-८० 11/01/2022 - 12:52 PDF icon SuTRA .pdf

चौविसे गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभावाट पारित आ.व. २०७८/७९ को वजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 11/30/2021 - 10:37 PDF icon बजेट.pdf

चौविसे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक निति तथा कार्याक्रम

७७/७८ 06/28/2021 - 15:47 PDF icon niti.pdf

आ.व. २०७७/०७८ काे अनुमानित आय र व्यय

७७/७८ 07/03/2020 - 13:18 PDF icon आयव्यय.pdf

चौविसे गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभावाट पारित आ.व. २०७७/७८ को वजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/28/2020 - 11:34 PDF icon वजेट भाषण २०७७-७८.pdf

चौविसे गाउँपालिकाको वजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७६।७७

७६/७७ 06/27/2019 - 13:53 PDF icon चौविसे गाउँपालिकाको वजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७६।७७.pdf

आ. व. २०७५-७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/20/2019 - 14:46 PDF icon impo.pdf, PDF icon वडागत योजनाहरुको विवरण566666.pdf