FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चौविसे गाउँपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/03/2021 - 13:28 PDF icon चौविसे गाउँपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/03/2021 - 13:28 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 04/02/2021 - 11:58 PDF icon सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५_20180923052828.pdf
स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/16/2021 - 11:34 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
प्रदेश नं. १ काे राजपत्र- सार्वजनिक विदाको सूची ७५/७६ 08/01/2018 - 17:48 PDF icon Rajpatra_Province-1.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी एेन नियम लगायतका दस्तावेजहरु ७४/७५ 06/18/2018 - 15:01 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३.pdf, PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४.pdf, PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा भएका निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७०.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ तथा भुक्तानी रणनीति ७४/७५ 06/18/2018 - 14:57 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२.pdf, PDF icon विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४.pdf

Pages