FAQs Complain Problems

समाचार

जग्गाकाे नामसरी सिफारीस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन देखि ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
२५० (एक राेपनी भन्दा माथि प्रति राेपनी थप रु ५)
आवश्यक कागजातहरु: 

-> हकवलाहरुकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
-> जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
-> मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
-> मृतकसंगकाे नाता प्रमाणित
-> एकीकृत सम्पति कर तिरेकाे रसिद (प्रयाेजन हेरी मंजुरीनामा, बकसपत्र, अंशवण्डा पत्र) र स्थलगत सर्जमिन