FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धमा

यस कार्यालयको विज्ञापन नं. ५/०७४-७५, कार्यालय सहयाेगी पदकाे लागि दर्खास्त दिने उमेदवारहरु मध्ये अन्तरवार्ता बाट छनाेट भएका उमेदवारहरुकाे  सूची प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

 

आर्थिक वर्ष: