FAQs Complain Problems

समाचार

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
३००(नेपालिमा)/ ५०० (अंग्रेजीमा)
आवश्यक कागजातहरु: 

-> सम्बन्धित व्यक्त्तिहरुकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
-> नागरिकता नबनाएकाे भएमा जन्मदर्ता, नाता खुलाउनु पर्ने व्यक्त्तिहरुकाे फाेटाे २/२ प्रति (प्रयाेजन हेरी विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता ,बसाइँसराई प्रमाण पत्र )