FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाकाे विगतका स्थानीय निकायका कर्मचारी विवरण

यस गाउँपालिका अन्तरगतका साविकका गाउँ विकास समितिहरुमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारी विवरण संलग्न गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: