FAQs Complain Problems

सिलाइ कटाइ तालिमको सूचना सच्याइएको ।

 मिति २०७४/१२/१८ मा प्रकाशित सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिमको सूचनामा आवश्यक योग्यता तथा विवरणको १नं. बुँदामा "निवेदक यस जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हुनु पर्ने" हुनु पर्नेमा प्राविधिक कारणले अन्यथा हुन गएको हुँदा सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जनकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: