FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

ढु‌ंगा, गिटी, वालुवा संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

गाईभैंसीमा गरिने कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालनमा आएको सूचना ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गत पशु शाखामा गाईभैंसीमा गरिने कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालनमा आएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Pages